Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Projektový den - čtenářská gramotnost

Ve čtvrtek 1. února se konal na 2. stupni ZŠ projektový den zaměřený na rozzvoj čtenářských dovedností, práci s textem a rozvoj čtenářské gramotnosti.

Cílem projektového dne bylo ukázat žákům, že knihy obohacují náš vnitřní život a pomáhají nám orientovat se ve světě. Kniha je také médiem, prostředníkem, který informace zprostředkovává. Nabízí něco víc než jen technické obrazy světa, nedá se nahradit počítači, filmy ani záznamy na disketách a discích.

Žáci pracovali s texty podle své úrovně. Snažili se pstupně zvládat čtenářské tecchniky a dovednosti od jednoduchých úkolů až po složitější. Žák se jejich prostřednictvím učil chápat strukturu  textu, jeho žánrové zaměření, cvičil si i vlastní tvůrčí přístup. Aktivity během projektového dne byly seřazeny od prosté práce s textem až po opravdu tvůrčí výkony.