Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Organizace školního roku 2016/2017

 

Výuka v tomto školním roce bude probíhat na těchto místech:

 Přerov, Malá Dlážka 4:                        8 tříd + 1 oddělení ŠD

Přerov, ul. Na Odpoledni 16:                3 třídy + 1 oddělení ŠD

Přerov, Dvořákova 1800:                   2 třídy

Centrum Dominika Kokory, Dřevohostice, Lapač 449:  2 třídy

 

Základní informace a termíny: 

Celostátně platné termíny jsou zveřejněny v materiálu MŠMT Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2016/2017

-  nástup do zaměstnání:                  28. 8. 2016

-  zahájení školního roku:                  čtvrtek 1. 9. 2016

-  zahájení vyučování dle rozvrhu:    3. 9. 2016

-  podzimní prázdniny:                      středa 26. 10. 2016 a  čtvrtek 27. 10. 2016

-  vánoční prázdniny:                        pátek 23. 12. 2016 - pondělí 2. 1. 2017

-  zahájení vyuč. v roce 2017:          úterý 3. 1. 2017

-  konec 1. pololetí:                           úterý  31. 1. 2017

-  pololetní prázdniny:                       pátek 3. 2. 2017

-  jarní prázdniny:                             pondělí 6. 2. – neděle 12. 2. 2017

-  velikonoční prázdniny:                   čtvrtek 13. 4. 2017  a  pátek  14. 4. 2017

-  ukončení školního roku:                 pátek 30.  6. 2017

-  hlavní prázdniny:                           sobota  1 . 7. 2017 -  pátek 1. 9.  2017

-  zahájení školního roku                    pondělí 4. září 2017