Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENUSprávce: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, příspěvková organizace, se sídlem: Malá dlážka 4, 750 02 Přerov, IČ: 495 58 978, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:


1.ID datové schránky5b36car

2.adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

3.telefonní číslo: 703 140 006, 733 281 378, 732 464 854

4.e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz