Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

750 02  Přerov, Malá Dlážka 4

tel. 581736748

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Praktická škola dvouletá

 

 

 

 

termín: úterý 24. dubna 2018

 

 

Přijetí do praktické školy je bez přijímací zkoušky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 14 žáků

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy

 

 

 

Mgr. Olga Široká, ředitelka školy