Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

750 02  Přerov, Malá Dlážka 4

tel. 581736748

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 

Praktická škola dvouletá

 

 

 

 

termín: pondělí 15. dubna 2019


termín: pondělí 13. května 2019

 

 

Přijetí do praktické školy je bez přijímací zkoušky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 14 žáků

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

Na studium ve školním roce 2019/2020 byli přijati tito studenti:   

                                 01

                                 02


 

 

 

Mgr. Katarína Šimčíková, ředitelka školy