Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Základní škola praktická - Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 
a přílohy RVP ZV – LMP č.j. ZSAMSPMD4/307/821/07 s motivační názvem „K cílům pomalu, ale jistě“
Základní škola speciální - učební plán č.j. 24 035/97-22 vzdělávací program Pomocné školy a přípravného stupně Pomocné školy, s platností od 1. 9. 1997 včetně úprav a změn, č.j. 15 988/2003-24 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy a ŠVP č.j. ZSAMSMD4/271/522/10 s názvem      „S pomocí vše zvládneme“
Základní škola – výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č. j. ZSAMSPMD4/104/362/19, motivační název „Naše šance“, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a ZSAMSPMD4/104/362/19 Naše šance - SVV 
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení - výchovně vzdělávací práce MŠ vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy při zdravotnickém zařízení v Přerově č.j. ZSAMSPMD4/307/821/07 s motivačním názvem: MY SE TADY NEBOJÍME“.